logo

Takran company

Loading...

Takran company

Register

classifieds - February 9, 2021

بلاگ روزانه من

روزنگار من

وبلاگ

چگونه دانستم که چقدر مهمم و همه چقدر برای من اهمیت قائلند.. حال که پی به میزان مهم بودن خودم برای دیگران بردم و برای هر کسی که در مسیرم قرار می گیرد اعتبار ویژه ای در نظر می گیرم؛ می دانم که او چقدر دوست دارد جای من باشد و جایگاه من به چه میزان برای او بامنظر است برای همین هم از خودم خوشم میاد. ای ایران ای وطنم ای همه جان و تنم تو را دوست دارم اگر دوست دارم تو را با همه وجودم… و اکنون ترا من چشم در راهم شبانگاهان در آن کوچه و به آن میزان. به آن هنگامه ترس و حتی در آن حال مترس، همیشه دوستت دارم ای خودم ای خدایم و ای خودهایم دوستتان می دارم.

از همه کسانی که مرا در این مسیر یاری کرده اند متشکرم من همیشه می دانستم که زمانی خواهد رسید که دیگر نمی خواهم از این تن بروم و این جان برایم بیش از پیش مهم خواهد شد اکنون که هنگامه آن فرا رسید پایبندی خودم را به فرمایشات امام عزیز و رهبر زنده اعلام فرموده مقام فعلی خود را با دل و جان حفظ خواهم نمود. من می دانم که جایگاه من چقدر برایتان مهم است اما بدانید که با دل و جون از آن محافظت کرده و آنچه دارم برایم شیرین و جذاب است تو مورچه می بینی و من ساغر آن تو مور و من اندازه آن. شیرینی جان خویشتن به جسم آدمی زیباست؛ میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرینش خوش است مرا بیازارید تا بیش از پیش به اهمیت ذاتی خودم پی ببرم اما بدانید که ذره ای به دشمنی و کینه من نسبت به شما افزوده نخواهد شد و فقط همین قدر که خودم را دوست دارم از شماها بیزارم نه زیادتر.

در جامعه ای که مردم امر به معروف نکنند بدترینشان به جانشان می افتد و در جامعه ای که نهی از منکر باشد بدترین مردم رهبر خواهد شد

choose your money پول خود را انتخاب
IRR ریال